Felanmälan

Felanmälan

Peab Bostad lämnar 2 års garanti enligt kontraktet mellan bostadsrättsföreningen och Peab Bostad.


Felanmälan under garantitiden:

kundcenter@peabbostad.se

Vardagar 08.30-16.00. Tel: 0101-500 430


Uppge föreningens namn, ditt namn, fel, lägenhetsnummer samt telefonnummer.

(Anmälda fel som inte är garantifel utan uppkommit genom t.ex. handhavandefel, normalt slitage eller oaktsamhet kan komma att debiteras dig som bostadsrättshavare).Kundtjänst och felanmälan gällande fastigheten via Cemi

Mail: felanmalan@cemi.se

Telefon: 0774-400 990 (07:00-16:00 Vardagar)

Glöm inte att uppge namn, telefonnummer och lägenhetsnummer


Felanmälan hiss

Journummer

Kone AB 08-618 01 80 Telefonnumret finns även i hissen och på anslagstavlan utanför hissen.


Felanmälan tv/tele/data

För mer information/felanmälan kontakta Telia kundservice fiber/lan tel.nr 020-240250.


Felanmälan vitvaror

Electrolux Hemprodukter AB:  0771-76 76 76

 

Dygnet runt fastighetsjour AB

Tel: 08-18 70 00

OBS! Endast akuta åtgärder kväll och helg.

Jour skall endast kontaktas vid akuta fel som innebär fara för person eller byggnad. Felanmälan (jour) av ärenden som inte är akuta kan komma att faktureras anmälaren.

Copyright @ All Rights Reserved