Fakta om fastigheten

Fakta om fastigheten

 

  • Byggår: 2013

 

  • Område: Arenastaden, Solna

 

  • Antal lägenheter : 82

 

  • Fastighetsbeteckning: Blivande Solna Nationalarenan 14 (Del av Solna Nationalarenan 7)
  • Tomtens areal, ca: 5 075 m2
  • Bostadsarea (BOA), ca : 7 229 m2

 

  • Gemensamma anordningar: Byggnaderna är för värmeleverans ansluten till fjärrvärmeverk. Värmecentraler för distribution av värme och produktion av varmvatten är belägna i entréplanet i hus A, B och C. Ventilation sker genom mekanisk frånluft med centrala fläktar för flerbostadshusen och en fläkt för respektive radhus. Ur frånluften återvinns värme. Hiss finns i vardera trappuppgången.

 

  • Gemensamma utrymmen: Byggnaderna har gemensamma trapphus. Gemensamma utrymmen för rullstols-, barnvagns- och cykelförvaring finns i entréplanet. Gemensamma teknikutrymmen undercentral, elrum och fläktrum finns i byggnaderna.

 

  • Gemensamma anordningar på tomtmark: På gården som ligger på plan 8 finns gång- och vistelseytor av trädäck. Trappor, planteringar i upphöjda växtbäddar, lekplats och belysning.

 

  • Parkering: Inga biluppställningsplatser finns inom fastigheten.

Copyright @ All Rights Reserved