Om föreningen

Bostadsrättsföreningen

 

Bostadsrättsföreningen bildades 2013-06-18 och har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under uttnyjanderätt och utan tidsbegränsning.

 

Bostadsrättsföreningen är äkta och registrerades hos Bolagsverket 2013-07-09, föreningens stadgar registrerades 2013-07-09, reviderad version registrerades 2016-07-15. Ekonomisk plan registrerades 2014-07-30, reviderad version registrerades 2015-05-04.

Copyright @ All Rights Reserved