Om föreningen

Bostadsrättsföreningen


Bostadsrättsföreningen bildades 2013-06-18 och har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under uttnyjanderätt och utan tidsbegränsning.


Bostadsrättsföreningen är äkta och registrerades hos Bolagsverket 2013-07-09, föreningens stadgar registrerades 2013-07-09, reviderad version registrerades  2016-07-15. Ekonomisk plan registrerades  2014-07-30, reviderad version registrerades  2015-05-04.

Copyright @ All Rights Reserved