Valberedning

Valberedning


Vi i valberedningen har som huvuduppgift att på föreningsstämman presentera de personer som är intresserade

av att sitta i styrelsen. Valberedningen är oberoende styrelsen på så sätt att styrelsen inte får påverka valberedningens val och presentation av kandidater.


Genom att ha en aktiv dialog med styrelsen och föreningens medlemmar vill vi

bidra till ökad gemenskap och engagemang i föreningen.


Kontakt

För att komma i kontakt med valberedningen, maila styrelsen.


Valberedningen består av:

Patrik Petersen

Stefan Sahlin

Copyright @ All Rights Reserved