Avgift

Copyright @ All Rights Reserved

Avgift:

Årsavgiften betalas månadsvis i förskott, den sista varje månad.

Vid utebliven betalning utgår dröjsmålsränta från förfallodagen fram tills betalning sker.

Skulle fordran fortsatt ej bli betald ger styrelsen varning med viss tidsfrist.

Om betalning fortsatt ej sker har styrelsen rätt till tvångsförsäljning.