Balkonginglasning

Information gällande balkonginglasning punkthusen

Inglasning av balkogen kräver bygglov och det är bostadsrättshavarens ansvar att söka bygglov. Arbetet får ej påbörjas innan bygglovet godkänts av kommunen.

Mer information kring ansökan om bygglov finns här. Detaljritningar, fasadöversikt och färgkoder för balkongräcken fås av styrelsen på förfrågan.

Vid inglasning av balkong skall ett avtal, först tecknas med Brf. Stjärnhimlen. Bostadsrättshavaren lämnar in två underskrivna exemplar av ”Avtal Balkonginglasning Brf Stjärnhimlen” till Styrelsen för godkännande att glasa in balkongen. Styrelsens firmatecknare undertecknar därefter båda exemplaren, och returnerar ett exemplar till bostadsrättshavaren.

Vid överlåtelse av bostadsrätten åligger det bostadsrättshavaren att säkerställa att förvärvaren övertar bostadsrättshavarens skyldigheter gentemot Brf. Stjärnhimlen enligt signerat avtal.


Tänk på att:

  • Du måste följa gällande färgkod.
  • Välja en leverantör med som använder certifierade montörer och som lämnar garanti på både montage och inglasning.
  • Kontrollera att din hemförsäkring gäller om något oväntat skulle inträffa. Du ansvarar själv för eventuella skador till följd av inglasningen.
  • En inglasad balkong utan bygglov och föreningens godkännande är ett svartbygge som du kommer uppmanas att ta bort och/eller få böta för.

Observera att ovan regler gäller balkonger i punkthusen. För balkonger på radhusen gäller andra regler.


Copyright @ All Rights Reserved