Brandskydd

Brandskydd


Varje lägenhet skall ha en brandvarnare

Eftersom de flesta bränder inträffar på natten är brandvarnare en billig livförsäkring för att du ska vakna vid brand. Som boende är du ansvarig för att byta batteri och testa brandvarnaren regelbundet. Placera brandvarnaren i taket i mitten av lägenheten. Köp endast CE-märkta brandvarnare som uppfyller EU-standard SS-EN 14604.


Brandsläckare & Brandfilt

Med brandsläckare och brandfilt kan du snabbt släcka mindre bränder. Köp gärna en till lägenheten. 6 kg Pulversläckare rekommenderas.

 

Brandfarliga vätskor

Exempel på brandfarliga vätskor är Bensin, tändvätska, T-röd, gasol, acetylen, aceton, förtunning, koncentrerad spolarvätska, diesel och eldningsolja. I lägenhet får du förvara högst 5 liter sprayburkar och gasolflaskor. Brandfarliga vätskor i behållare får du förvara högst 10 liter.


Utrymningsvägar

Trapphusen är utrymningsvägar. Därför får inget ställas i dessa gångar eftersom passage alltid måste vara fri. Detta gäller även brandgångarna vid terrasserna.

 

Mattor och andra brännbara material får inte heller placeras i trapphusen. Om du ställer skräp i gångarna underlättar du anlagda bränder, som är vanligare än man tror.


Vid brand

1. Rädda först dem som är i livsfara

Kom ihåg att den giftiga röken alltid stiger uppåt, därför måste du ner under röken där det är lättare att se och andas.

Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus. En stängd dörr hindrar branden från att sprida sig snabbt och gör att räddningstjänsten vinner tid. Gå sedan till er uppsamlingsplats. Varna alla som hotas av branden så att även de kan sätta sig i säkerhet.

 

2. Larma räddningstjänsten

Ring 112 när du är på säker plats. Möt upp räddningstjänsten när de kommer och visa närmaste vägen till branden.

 

3. Släck branden

Om du bedömer att du klarar av det. När du är säker på att alla är ute ur bostaden kan släckningsarbetet börja.

Använd en handbrandsläckare och spruta mot glöden, inte på lågorna. Vid misslyckat släckförsök, stäng in branden.


Detta är normalt den ordning som rekommenderas, men det är den aktuella situationen som avgör i vilken ordning du verkligen ska agera.

Copyright @ All Rights Reserved