Störningar

Störningar

 

Man kan uppleva olika typer av störningar. Nedan är några exempel och svar på vad ni kan göra innan ni kontaktar styrelsen.


 • Röklukt kommer in i er lägenhet pga att en granne röker på balkongen
 • Man upplever att grannen ovanför "låter mycket" när denne tex går eller om barn leker

Svar:  Prata med din granne om hur du upplever det. Förhoppningsvis kommer denne att tänka på det framöver.


 • Spelar för hög musik/högljudd fest

Svar:  Knacka på hos din granne och be dem sänka och hänvisa till våra ordningsregler. Om de inte lyssnar, kontakta polisen.

Ber er att  INTE kontakta någon i styrelsen mitt i natten


Allt som oftast löser man saker snabbast och enklast genom att prata direkt med varandra. Respektera dina grannar.


Föreningen har dessutom tecknat avtal med Störningsjouren. När du som boende kan ringa störningsjouren är när någon stör exempel finns nedan.

 • När grannarna spelar hög musik som stör dej som boende.
 • Skrik och bråk hos grannarna
 • Renovering
 • Möblering
 • Obehöriga i fastigheten
 • Dunkande/smällande ljud


Tips för dej som boende:

 • Innan du ringer störningsjouren försök att lokalisera vart ljudet kommer ifrån.
 • Ange ditt lägenhetsnummer
 • Dokumentera om det är återkommande störningar med tid, datum och typ av störning.Om störningsjouren bedömer att det är något som kan göras kommer de att åka till oss och kontakta grannen.


Kontaktuppgifter till Störningsjouren:

Telefon: 08-628 08 20

Alla dagar mellan 21-06

Copyright @ All Rights Reserved