Arkiv


Hej!


 

Nu är det dags för 2-årsbesiktningen av samtliga bostäder i vår förening Brf Stjärnhimlen, besiktningen kommer att utföras under september 2017.


För att besiktningen ska fungera på bästa sätt önskar PEAB att Stjärnhimlens styrelse informerar dig om den dag och tid som besiktningen av din bostad är inbokad på, därav detta informationsblad.


2-årsbesiktning äger rum mellan den 11-14 september, ditt datum preciseras i ett utskick i din brevlåda!!


Kan du inte närvara går det bra att ställa lägenhetsdörrens lås i serviceläge, då kan besiktningsmannen komma in. Fråga din granne i god tid om du inte vet hur man gör!


Har man som boende fel man vill påtala så lägger man en lapp innanför lägenhetsdörren, lappen ska även innehålla aktuella kontaktuppgifter till den boende.


Besiktningsmannen kommer att göra en bedömning av de påtalade felen, i de fall där

det konstateras att det är ett garantifel kommer det att noteras som en garantianmärkning i besiktningsprotokollet. Så fort besiktningsprotokollet inkommit till Peab påbörjar dem planeringen av att åtgärda anmärkningarna.


Efter att planeringen är klar och PEAB:s underentreprenörer påbörjar arbetet med anmärkningarna är det viktigt att de får tillträde till de lägenheter som har anmärkningar.

Entreprenörerna aviserar själva sina besök för åtgärdande av besiktningspunkterna.

Får PEAB inte tillträde till lägenheten efter 2 aviseringar kommer felet inte att avhjälpas och punkten tas bort ur protokollet.


Besiktningstiderna är inte ombokningsbara. Får man inte tillgång till en lägenhet under denna besiktning, kommer PEAB se det som att ingen anmärkning finns i den lägenheten. PEAB kommer inte återkomma för en besiktning vid senare tillfälle.

 

Om du som boende av olika skäl inte kan besikta din bostad, dvs vare sig vara hemma aktuellt besiktningsdatum eller ställa låset i serviceläge – då gör du följande för att inte uteslutas från möjligheten att erhålla en 2-årsbesiktning:


Skriv ett mail där du anger att besiktning av din bostad inte kan göras aktuellt datum pga din frånvaro och att inte låset heller kan ställas i serviceläge, maila detta till:


nadia.geitaandersson@peab.se

my.valldor.blucher@peab.se

anders@brfstjarnhimlen.se (kopia/cc)

peter@brfstjarnhimlen.se(kopia/cc)

stefan@brfstjarnhimlen.se(kopia/cc)Med vänlig hälsning

Styrelsen brf Stjärnhimlen.


Copyright @ All Rights Reserved