arkiv1

Styrelsen informerar2017-05-17


Föreningsstämman 2017-05-11

Vi har genomfört vår föreningsstämma med 19 närvarande medlemmar.

På Stämman valdes den nya styrelsen:

 • Anders Melander
 • Saman Sharif
 • Tommy Hjälm
 • Marcus Dahlberg
 • Peter Jemtbring

Till suppleanter valdes:

 • Stefan Sahlin
 • Irene Tysnes
 • Arli Mujkic


Styrelsen kommer att start den nya gruppen med att förtydliga roller och att fördela ut arbetsuppgifter.


 • Under året kommer vi framförallt att hantera 2-årsbesiktning med PEAB. Här kommer en besiktningsman gå igenom hela fastigheten. Mer info om hur just du kan bidra eller få problem åtgärdade återkommer vi med.


 • Vidare kommer vi att arbeta för att förbättra utemiljön på plan 3 (den stora terrassen i uppgång 14) och på plan 8.


 • Vidare beslutade stämman att bifalla motionerna om att möjliggöra bygge av terrasser, balkonger, inglasningar mm. Det innebär att grupper av medlemmar går samman och inleder arbete med att ta fram t ex bygglovsunderlag.


 • Styrelsen vill påminna om att vi alla måste hjälpas åt att hålla efter vårt hus och vår miljö!

 

 • Kontakta Nordstadens kundtjänst om det är några problem som ni upptäcker!


 • Se till att ni inte tappar skräp när ni går ut eller in i huset. Många upplever stor besvikelse över att det finns personer som inte kan ta hand om sitt skräp!


 • Håll ordning i soprummen! Lägg sopor och källsorterat i rätt tunna. Plocka upp det som hamnar utanför. Stora förpackningar och emballage är grovsopor. Ni får själva ombesörja transport till kretsloppscentralen!
 • Ingen rökning! Aldrig på trätrallen på plan 3 eller 8 och naturligtvis aldrig i trapphusen!


___________________________________________________________________________________________________________________________________

Styrelsen informerar2017-04-24


Hej!


Styrelsen vill informera medlemmarna om vad vi arbetar med och vilka beslut vi har fattat på sistone.

Förbättringar i fastigheten

Vi arbetar fortlöpande med att se över våra avtal, fastighetens funktion och om det går att göra några förbättringar.


•Styrelsen har initierat ett arbete med att byta ut armaturer till LED lampor i trapphusen detta kommer att sänka kostnader för utbyte av ljuskällor och sänka elkostnaderna.

•Vi har beslutat att skaffa porttelefoner för att underlätta inpassering för gäster.

•Vi har även beslutat om att se över våra brandskyddsrutiner. Detta blev extra tydligt när vi 2017-04-04 upptäckte rök från en elbrand och kallade på brandkåren. Brandmännen noterade att det stod ”dödsfällor” i trapphusen. Inga cyklar eller barnvagnar, tack!


Sänkta avgifter från 1 juli


Föreningen sänker månadsavgiften med 35% från 2017-07-01. Anledningen till beslutet är att det låga ränteläget skapar betalningsöverskott. Nu har vi koll på lånesituationen med omlagda lån så att vi ser att avgifterna kan vara lägre under resten av 2017 och 2018 sannolikt även 2019. Därefter beror det på vilket ränteläge vi har då. Föreningen har även gjort en extra amortering på dryga 5 miljoner, vilket motsvarar ca 13 års normal amortering. Det skapar en extra buffert inför kommande upprustningar och underhåll.

Styrelsen har också under senaste året utvärderat och i förekommande fall förhandlat om de avtal vi har. Det gör att våra kostnader är lägre än tidigare.


Riktlinjer för intressegrupper


Styrelsen har tagit fram riktlinjer för externa tillbyggnader som diskuterats av olika intressegrupper bland medlemmar i föreningen. Det finns idéer och önskemål om att t ex bygga balkonger, sätta upp markiser, bygga takterrasser etc.

För att möjliggöra ett genomförande och samtidigt värna om grannarnas intressen så gäller följande.


Balkonginglasning


Gällande balkonginglasningar av befintliga balkonger i punkthusen finns inga hinder att påbörja det arbetet. Att gå ihop några medlemmar kommer sannolikt att sänka era kostnader. Avtal ska skrivas med styrelsen som tydliggör ansvaret för bl a underhåll. Avtalet behövs för att tydliggöra nya medlemmars ansvar när de som byggt flyttar.  Bygglov krävs sedan och hanteras av Solna Stad.


Andra förslag till byggnationer utanför lägenheterna


Styrelsen har tagit fram en process för att hantera önskemål på ett likartat sätt och säkerställa att inte andra föreningsmedlemmar får betala för några medlemmars byggen.

Generellt gäller följande grundkrav:


 • Utseende ska vara i harmoni med befintlig bebyggelse.


 • Gällande färgkoder ska följas om tillämpligt


 • Påverkas garantin övergår ansvaret till medlem


 • Eventuell påverkan på föreningens försäkring och andra riskaspekter måste utredas av medlem/intressegrupp


 • Avtal med föreningen kommer att krävas som tydliggör ansvaret för bl a snöskottning/ underhåll, försäkring och kravet att demontera och återställa till ursprungligt skick om sådana krav kommer från myndigheter eller genom lagkrav.

 

 • Föreningen tar kostnaden för intressegruppernas utredningar och underlag för bygglov av byggnationerna, t ex markiser och balkonger om det är sannolikt att flera intressenter av byggnationer kan tillkomma längre fram. Föreningen kommer att debitera alla kostnader för utredningarna till medlemmarna i intressentgrupperna. Därefter har föreningen möjlighet att till ytterligare intresserade tillhandahålla informationen mot en avgift (110 % av den initiala kostnaden för varje medlem i intressentgrupperna – man ska inte tjäna på att vänta!) 

Snart är det föreningsstämma!

Kallelsen kommer i veckan och det är bra om ni anmäler om ni kommer så vi vet antalet deltagare. Föreningsstämman är BRF viktigaste möte under året. Förutom att välja ny styrelse så kommer flera intressanta motioner diskuteras.


Styrelsen genom

Anders Melander

(Styrelseordförande)


Copyright @ All Rights Reserved